Войти:
Оценок - 4, средний балл: 4 ( )

Инструкция по эксплуатации Candy, модель ACS 1040

Производитель: Candy
Размер: 1.35 mb
Название файла: Candy-ACS_1040-Pdf-Rus.Pdf
Язык инструкции:ruplukencs
Перейти к скачиваниюФрагмент инструкции


Практически, ссылайтесь на все, что содержится в табличке. Купивши цю пральну машину “КандГ, Ви виришили не йти на компромю: Ви побажали найкраще. Ф1рма “КандГ рада запропонувати Вам цю нову пральну машину - здобуток багаторнних науково-дослщних роб1т \ досвщу, набутого на ринку завдяки тюному контакту ¡з споживачем. Ви обрали якють, довговннють \ широю можпивост1, ям Вам надае ця пральна машина. Кр1м цього, ф1рма “КандГ рада запропонувати Вам широку гаму електропобутових приладю: пральш машини, посудомийш машини, прально-сушильы машини, сушильы машини, м1крохвильов1 печ1, холодильники та морозильники. Запитайте у Вашого Продавця повний каталог виробю ф1рми “КандГ. Просимо Вас уважно ознайомитися з цюю ¡нструкцюю, осктьки вона дае Вам важливу ¡нформащю, яка стосуеться безпеки, установки, експлуатаци та обслуговування, а також деяю корисш поради щодо користування машиною. Дбайливо збер1гайте цю ¡нструкцю для наступних консультацм. При звертаны до ф1рми “КандГ або до одного з м центрю з техшчного обслуговування, вказуйте Модель та С-номер (якщо такий с). 2 ÛVOD © GRATULACJE © OUR COMPLIMENTS Vâzenÿ zâkazniku, Dëkujeme Vâm, ze jste si zakoupil vÿrobek spolecnostl CANDY CR s.r.o. Pred prvnim pouzltim vÿrobku si pozornë prectëte prilozenÿ ceskÿ nâvod , kterÿ firma CANDY CR s.r.o. dodâvâ, a dûslednë se jim ridte. Nâvod, kterÿ jste k vÿrobku obdrzel, vychâzi z vseobecné vÿrobkové rady a ztohoto dûvodu mûze dojit k situaci, ze nôkteré funkce, ovlâdaci prvky a prislusenstvi nejsou urceny pro Vas vÿrobek. Dëkujeme za pochopeni. Kupujqc sprzçt AGD firmy Candy dowiodtes, ze nie akceptujesz kompromisôw i chcesz miec to co najiepsze. Firma Candy ma przyjemnosc przedstawic nowq pralkç automatycznq, ktôra jest rezultatem lat poszukiwan i doswiadczen nabytych w bezposrednim kontakcie z konsumentem. Wybrates jakosc, trwatosc i wysokq sprawnosc - cechy charakteryzujqce pralkç Candy. Firma Candy oferuje takze szeroki asortyment innych urzqdzen AGD, takich jak: zmywarki do naczyn, pralko-suszarki, kuchenki, kuchenki mikrofalowe, tradycyjne piecyki i kuchenki, a takze lodôwki i zamrazarki. Popros Twojego sprzedawcç o kompletny katalog produktôw firmy Candy. Przeczytaj uwaznie niniejszq instrukcjç, gdyz zawiera ona wskazôwki dotyczqce bezpiecznej instalacji, uzytkowania i konserwacji, oraz kilka praktycznych porad pozwalajqcych zoptymalizowac sposôb uzytkowania pralki. Zachowaj niniejszq instrukcjç w celu pôzniejszej konsultacji. Kontaktujqc siç z firmq Candy, lub z punktami serwisowymi, zawsze podawaj model i numer, oraz ewentualnie numer G urzqdzenia (Jesli taki istnieje). Praktycznie wszystkie informacje sq obwiedzione ramkq na rysunku obok With the purchase of this Candy household appliance, you have shown that you will not accept compromises: you want only the best. Candy Is happy to present their new washing machine, the result of years of research and market experience through direct contact with Consumers. You have chosen the quality, durability and high performance that this washing machine offers. Candy Is also able to offer a vast range of other household appliances: washing machines, dishwashers, washer-dryers, cookers, microwave ovens. Traditional ovens and hobs, refrigerators and freezers. Ask your local retailer for the complete catalogue of Candy products. Please read this booklet carefully as It provides Important guide lines for safe Installation, use and maintenance and some useful advise for best results when using your washing machine. Keep this booklet In a safe place for further consultation. When contacting Candy or a Customer Services Centre always refer to the Model, No., and G number (If applicable of the appliance see panel). 3 © ОГПАВПРНИР Введение Общие сведения по эксплуатации Гарантия Меры безопасности Технические характеристики Установка Описание команд Контейнер для моющих средств Выбор программ Тип белья Таблицы выбора программ Стирка Чистка и уход за машиной Возможные неисправности <@) ЗМ1СТ Вступ Загальы вщомостт Гарантм Заходи безпеки Техшчш характеристики Пщготовка до експлуатаци Панель керування Контейнер для мийних засобю Виб1р програми Вироби, призначеш для прання Таблиця програм Прання Чищення та догляд Пошук несправностей ПАРАГРАФ РОЗД1Л КАРИОЬА ЙОЮДА1 СНАРТЕР 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 ©> OBSAH : Ûvod Vseobecné pokyny pri prevzeti vyrobku Zâruka Pokyny pro bezpecné pouzivâni pracky Technické udaje Instalace Popis ovlâdaciho panelu Zâsobnik pracich prostredkû Volba programû Prâdlo Tabulka programû Prani Clstëni a bëznâ udrzba Nez zavolâte odbornÿ servis © SPIS TRESCI Wstçp Uwagi ogôlne dotyczqce dostawy Gwarancja Srodkl bezpieczenstwa Dane techniczne Instalacja pralki Opis panelu sterujqcego Szuflada na proszek Wybôr programû Produkt Tabela program...


Напишите ваш отзыв об устройствеТекст отзыва
Ваше имя:
Введите две цифры:
capcha

Категории