Войти:
Оценок - 4, средний балл: 4 ( )

Инструкция по эксплуатации Vitek, модель VT-3521

Производитель: Vitek
Размер: 2.59 mb
Название файла: Vitek-VT-3521-Pdf-Rus.Pdf
Язык инструкции:ruplzhukitfrdebg
Перейти к скачиваниюФрагмент инструкции


Az se bezny cas bude shodovat s nastavenim budika, spusti se prerusovany signal. NASTAVENI BUDlKA NASPUSTENi PREHRAVACE CD • Nastavte budik die uvedenych pokynu. • Nastavte prepinac (10) do polohy CD. • Nastavte prepinac Auto/Off/On (1) do polohy Auto. • Odklopte viko prostoru pro ukladani CD a vlozte CD, zaklopte viko CD; pozadovanou uroven hlasitosti Ize nastavit pomoci regulatoru (2). • Az se bezny cas bude shodovat s nastavenim budika, spusti se prehravani CD. 33 3521.qxd 16.03.05 15:27 Page 34 -Q- CESKY VYPNUTi BUDlKA • Pro vypnuti budika zmacknete tlacitko ALARM (4) jednou, budik se vypne a nastaveni budika se ulozi na dalsi den, kontrolka ALM (27) bude svitit. • Pro vypnuti budika nastavte prepinac Auto/Off/On (1) do poiohy Off, kontrolka ALM (27)zhasne. FUNKCEZDRlMNUTi • Signal budika Ize docasne vypnout pomoci tlacitka Snooze (9); signal se automaticky spusti za 9 minut. • Pri probuzeni radiem zvuk Ize docasne vypnout pomoci tlacitka Snooze (9); radio se automaticky spusti za 9 minut. • Pri probuzeni v rezimu prehravace CD zvuk Ize docasne vypnout pomoci tlacitka Snooze (9), prehravani se automaticky spusti za 9 minut. CASOVAC VYPNUTi RAD IA • Nastavte prepinac Auto/Off/On (1) do poiohy Auto. • Zmacknete tlacitko SLEEP (5), spusti se radio a casovac zacne odpocitavat cas do vypnuti, max-imalni doba je 59 minut. • Pro zmenu doby vypnuti zmacknete a drzte tlacitko SLEEP (5), po stisknuti tlacitka (6) HOUR radio se vypne po vyprseni 1 hod. 59 min., pomoci tlacitka MIN (7) Ize nastavit dobu vypnuti v rozmezi od 59 do 1 min. • Pro vypnuti rezimu casovace zmacknete tlacitko Snooze (9). CASOVAC VYPNUTi PRI POSLECHU CD • Nastavte prepinac (10) do poiohy CD. • Nastavte prepinac Auto/Off/On (1) do poiohy Auto. • Vlozte CD, zmacknete tlacitko PLAY/PAUSE (20), spusti se prehravani CD. • Zmacknete tlacitko SLEEP (5), casovac zacne odpocitavat cas do vypnuti, maximalni doba je 59 minut. • Pro zmenu doby vypnuti zmacknete a drzte tlacitko SLEEP (5), po stisknuti tlacitka (6) HOUR radio se vypne po vyprseni 1 hod. 59 min., pomoci tlacitka MIN (7) Ize nastavit dobu vypnuti v rozmezi od 59 do 1 min. • Pro vypnuti rezimu casovace zmacknete tlacitko Snooze (9). JAS DISPLEJE Uroven jasu displeje Ize ovladat pomoci prepi-nace DIMMER/BRIGHT (23). RADIO Pro prijem v AM rozsahu se pouziva vnitrni nas-merovana antena, pro lepsi prijem otacejte pristroj behem ladeni radia. • Nastavte prepinac Auto/Off/On (1) do poiohy On. • Nastavte prepinac rozsahii FM/AM (10) na pozadovany rozsah. • Otácením knofliku ladeni TUNING (11) nalad’te stanici radia. • Prijen vysílání v rozsahu 88 - 108 MHz probihá ve stereorezimu, pri presném naladéní stanice roszvítí se kontrolka stereopríjmu ST (14). • Nastavte hlasitost pomoci regulátoru VOLUME (2). • Pro vypnuti radia nastavte prepinac Auto/Off/On (1) do poiohy Off. Nevypíná-li se radio, je zapnut casovac vypnuti, v takovém prípadé zmácknéte tlacitko Snooze (9). PREHRÁVÁNÍCD • Nastavte prepinac (10) do poiohy CD. • Nastavte prepinac Auto/Off/On (1) do poiohy On. • Odklopte viko prostoru pro ukládání CD a vlozte CD, pozor na správné vlozeni disku: diskje treba vlozit potisténou stranou vzhiiru. Zaklopte viko CD. • Na displeji (25) se zobrazi celkovy pocet skladeb na CD. • Zmácknéte tlacitko PLAY/PAUSE (20) pro zahá-jeni prehrávání, po opakovaném zmácknutí tlacitka PLAY/PAUSE (20) nastavi se rezim PAUZA, pro návrat do rezimu prehrávání zmácknéte tlacitko PLAY/PAUSE (20) jesté jednou. VYHLEDÁVÁNÍSKLADEB • Béhem prehrávání CD pomoci tlacitek SEARCH (18) a TRACK (17) Ize vyhledávat skladby dopre-du SEARCH (18) ci dozadu TRACK (17), cislo skladby se zobrazi na displeji (25). OPAKOVANÉPREHRÁVÁNÍ • Pro opakováni skladby zmácknéte tlacitko REPEAT (23) jednou, kontrolka (15) zabliká. • Pro opakovany poslech celého disku zmácknéte tlacitko REPEAT (23) dvakrát, kontrolka (15) se rozsviti. • Pro zruseni rezimu opakovaného prehrávání zmácknéte tlacitko REPEAT (23) trikrát, kontrolka (15) zhasne. PREDNASTAVENÍ SKLADEB • Zmácknéte tlacitko PROGRAM (22), kontrolka (16) zabliká, na displeji (25) zabliká cislo pred-volby, pomoci tlacitek SEARCH (18) nebo TRACK (17) nastavte cislo skladby. • Zmácknéte tlacitko PLAY/PAUSE (20) pro zahá-jeni prednastaveného prehrávání skladeb. • Pro prerusení prehrávání zmácknéte tlacitko STOP (19), pro zruseni prednastaveni zmácknéte tlacitko STOP (19) jesté jednou, veskerá nastaveni se smazou. 34 3521.qxd 16.03.05 15:27 Page 35 Poznámka: maximální pocet skladeb k pred-nastavení je 20. ZVYRAZNÉNÍBASÚ • Pri poslechu radia ci CD Ize pouzít funkci zvyraznéní basú prevedením prepínace BASS BOOST OFF/ON (24) do polohy ON. ZDÍRKA PRO ZAPOJENÍ SLUCHÁTEK • Pro individuáini posiech radia ci CD ize pouzít slzchátka, vlozte kontakt kabelu sluchátek do zdírky Phone (13). • Pri poslechu sluchátek úroveñ hlasitosti Ize nas-tavit pomocí regulátoru VOLUME (2). TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY Frekvencní rozsah AM 540 - 1600 kHz FM ...


Напишите ваш отзыв об устройствеТекст отзыва
Ваше имя:
Введите две цифры:
capcha

Категории