Войти:
Оценок - 0, средний балл: 0 ( )

Инструкция по эксплуатации Acer, модель Zest Plus

Производитель: Acer
Размер: 3.56 mb
Название файла:
Язык инструкции:sk
Перейти к скачиваниюК этому устройству также есть другие инструкции:

Фрагмент инструкции


Obsah - 3
OBSAH
Nastavenie
5
Pripojenie na internet
34
Rozbalenie telefónu................................. 5
Prehľadávanie internetu......................... 34
Zoznámenie s telefónom ......................... 5
Používanie prehľadávača ......................... 34
Zobrazenia .................................................. 5
Nastavenie e-mailu ................................ 35
Nabíjanie batérie......................................... 7
Služby Google ....................................... 35
Prvé nastavenie....................................... 8
Nastavenie e-mailu Google ...................... 35
Vloženie kariet SIM a karty microSD .......... 8
Vyhľadávanie hlasom ............................... 36
Zámok karty SIM......................................... 9
Obchod Play ............................................. 36
Používanie telefónu
10
Google Hangouts...................................... 38
Mapy, Navigácia, Miesta a Latitude.......... 38

Prvé zapnutie......................................... 10
Prihlásenie na konto Google alebo

Používanie fotoaparátu
40
vytvorenie konta .................................... 10
Ikony a indikátory fotoaparátu/kamery... 40
Voľba režimu............................................. 42
Zadanie kódu PIN ..................................... 10
Nastavenie................................................ 43
Aktivovanie novej karty SIM...................... 10
Zamknutie telefónu ................................ 11
Nastavenie obľúbeného záberu................ 44
Režim autoportrétu ................................... 44

Prebudenie telefónu.................................. 11
Nasnímanie fotografie............................ 44
Pohyb v ponukách a možnostiach......... 11
Snímanie videa ...................................... 45
Používanie dotykovej obrazovky ........... 12
Podporované formáty ............................... 45
Klávesnice na obrazovke....................... 13
Prezeranie fotografií a videí................... 45
Klávesnica Google .................................... 13
Geoznačky............................................. 45
Zmena spôsobu zadávania textu .............. 14
Obrazovka Domov................................. 15
Rozšírené nastavenie
46
Hľadať ....................................................... 15
Uvedenie telefónu do režimu lietadla..... 46
Rozšírená obrazovka Domov.................... 16
Zapnutie alebo vypnutie režimu lietadla ... 46
Prispôsobenie obrazovky Domov ............. 16
Reštartovanie telefónu........................... 46
Zoznam Aplikácie...................................... 20
Oblasť upozornení a stavový riadok ......... 20

Úprava nastavení................................... 47
Multitasking ............................................... 21
Bezdrôtová komunikácia a siete (správa
pripojení)................................................... 47

Správa kontaktov
22
Nastavenia telefónnej siete....................... 49
Správa vašich kontaktov........................ 22
Nastavenie telefónu .................................. 50
Pridanie kontaktu ...................................... 22
Úprava hlasitosti ....................................... 50
Displej ....................................................... 50

Uskutočnenie hovorov
24
Nastavenie dátumu a času ....................... 51
Pred uskutočnením hovoru.................... 24
Nastavenie budíkov .................................. 51
Uskutočnenie hovoru............................. 25
Zmena možností jazyka a textu ................ 51
Vytočenie čísla z Histórie hovorov ............ 25
Pripojenie k počítaču ............................. 52
Zobrazenie zmeškaných hovorov ............. 25
Synchronizácia ......................................... 52
Uskutočnenie hovoru jednému z
Aplikácie ................................................ 53
kontaktov................................................... 26
Odinštalovanie aplikácie ........................... 53
Voľba medzinárodného čísla .................... 26
Obnovenie na predvolené nastavenia ... 53
Miniaplikácia priamej voľby ....................... 27
Obrazovka hlasového hovoru................ 27
Príslušenstvo a tipy
55
Prijatie alebo odmietnutie hovoru.............. 28
Používanie slúchadlovej súpravy........... 55
Konferenčné hovory.................................. 29
Používanie slúchadlovej súpravy s
Textové a multimediálne správy
30
funkciou Bluetooth ................................. 55
Vytvorenie novej správy ........................ 30
Vytvorenie nového prístupového bodu ..... 55
Odpovedanie na správu ........................ 31
Správa kariet SIM
56
Multimediálne správy............................. 32
Správa kariet SIM ..................................... 56
Odoslanie multimediálnej správy .............. 32
Príloha
58
Prijímanie multimediálnych správ ............. 32
Často kladené otázky a riešenie
problémov .............................................. 58


...


Напишите ваш отзыв об устройствеТекст отзыва
Ваше имя:
Введите две цифры:
capcha

Категории