Войти:
Скачали: 5   Размер: 947 kb   Производитель: Elta  
Категория: Микроволновые печи
@name@name@name@name@name@name@name@name@name@name@name@name@name@name

Размразяване (Defrost) • С тази функция можете да размразявате храни. Течни храни се размразяват по-бързо от твърди храни Ако е възможно, разпределете равномерно храната или течността в съда. Храни с различна консистенция трябва да бъдат поставени в съда така че частите с по-плътна консистенция са в близост до стените на съда. • Плътни по консистенция храни като месо трябва да се обръщат няколко пъти. Не оставяйте храната да се размрази напълно вътре в уреда. Посочения по-долу списък се състои о

Скачали: 3   Размер: 947 kb   Производитель: Elta  
Категория: Микроволновые печи

• Нагласете желаното времетраене на топлинна обработка чрез ключа за контролиране на времетраенето (10) . Уредът ще се включи и светне. Винаги нагласяйте минималната степен на времетраене и увеличете времето, ако е необходимо. Загорели храни могат да причинят пушек или огън! 101 BG BGBG • Уредът се самоизключва когато определеното време изтече. Ще се чуе сигнал и ще загасне. • Когато не използвате уреда, го изключвайте от контакта. • Ако отворите вратата преди определеното време да е изтекло, кл

Категории