Войти:
Скачали: 13   Размер: 374 kb   Производитель: Husqvarna  
Категория: Культиваторы
@name

! WARNING! This accessory may only be used together with the intended clearing saw/ trimmer, see under heading ”Approved accessories” in chapter Technical data in the machine’s Operator’s Manual. The machine is only designed for cultivating. English – 3 SAFETY INSTRUCTIONS Personal protective equipment IMPORTANT! You must use approved personal protective equipment whenever you use the machine. Personal protective equipment cannot eliminate the risk of injury but it will reduce the degree of inju

Скачали: 3   Размер: 4 mb   Производитель: Husqvarna  
Категория: Культиваторы
@name@name@name@name

NL De machine nooit optillen of vervoeren als zij onder spanning staat. De machine in een auto of op een aanhangwagen rijden met behulp van het transportwiel en een hellende rijstrook. Onderhoud / Opslag / Toebehoren Als de schoffelmachine moet worden opgeborgen in een kleine of afgesloten ruimte, moet men de motor eerst op zijn minst vijf minuten laten afkoelen. Ervoor zorgen dat alle moeren, bouten en schroeven naar behoren aangedraaid zijn en blijven zodat het materiaal te allen tijde in goed

Скачали: 20   Размер: 2 mb   Производитель: Husqvarna  
Категория: Культиваторы
@name@name@name@name

Then turn the handle to the desired angle and then lock the handle in this position with the lock lever. © Um das Arbeiten z.B. an Hängen zu erleichtern, kann der Führungsholm in verschiedene Winkel und auch horizontal eingestellt werden. Den Hebel ca. 90° drehen. Danach den Führungsholm in den gewünschten Winkel einstellen. Nach dem Justieren die Einstellung mit Hilfe des Hebels ordentlich festziehen. (9) Pour faciliter la conduite, par exemple sur les terrains en pente, le guidon peut être

Скачали: 4   Размер: 704 kb   Производитель: Husqvarna  
Категория: Культиваторы
@name@name@name@name@name

IT 10: Provare di nuovo la retromarcia come descritto qui sotto L’utilizzazione della retromarcia e pericolosa. Verificate che nessun ostacolo sia dietro di voi e riducete il regime motore prima di ingranare l’innesto. ES 10: Vuelva a intentar de nuevo la marcha hacia atras como a continuacion Es peligroso utilizar la marcha atras. Compruebe q u e no haya ningun obstaculo detras de ud y disminuya el regimen motor antes de embragar. DE TECHNISCHE DATEN EN TECHNICAL SPECIFICATIONS MOTOR GESCHWINDI

Скачали: 8   Размер: 704 kb   Производитель: Husqvarna  
Категория: Культиваторы
@name@name@name@name@name

Vergewissern Sie sich davon, da. sich kein Hindernis hinter Ihnen befindet. Drehzahl des Motors reduzieren, bevor Sie die Kupplung betatigen. EN 10: Try reverse gear again as shown below. Running in reverse is dangerous. Make sure there are no obstacles behind you, and reduce speed before engaging gear. NL 10: Probeer de achteruit opnieuw zoals hieronder staat Het gebruik van de achteruitversnelling is gevaarlijk. Controleer of er zich achter u geen enkel obstakel bevindt en verlaag eerst het mo

Скачали: 13   Размер: 704 kb   Производитель: Husqvarna  
Категория: Культиваторы
@name@name@name@name@name

5: De kabel helemaal los halen (het bolletje aan het eind van de kabel mag niet meer in contact staan met e veer (C) 6: De kabel opnieuw spannen maar zonder de kleine veer samen te drukken (het bolletje aan het eind van de kabel moet steunen op de veer) (D) 7: De moer (E) weer aandraaien. 8: De kap van de riem terugmonteren. 9: De bougie weer aansluiten (zie handleiding motor) IT 4: Sbloccare il dado (B) 5: Allentare completamente il cavo (la sfera all’estremita del cavo non deve piu essere a co

Скачали: 61   Размер: 704 kb   Производитель: Husqvarna  
Категория: Культиваторы
@name@name@name@name@name

Indien ze niet draaien, contact opnemen met onze regionale dealer. Indien na een paar gebruiksuren een storing optreedt in de achteruit, moet de kabel als volgt worden afgesteld IT REGOLAZIONE DEL CAVO D’INNESTO A RUCKWARTSGANGKABEL EINSTELLEN 1: Die Zundkerze abklemmen (siehe Motorhandbuch) 2: Die Riemenabdeckung ausbauen 3: Im Vorwartsgang prufen, ob die Frase dreht (A). Falls sie nicht drehen , mit unserem Gebietshandler Kontakt aufnehmen Funktionsfehler beim Ruckwarts-gang auftritt, das Kabe

Скачали: 0   Размер: 1 mb   Производитель: Husqvarna  
Категория: Культиваторы
@name

Pull recoil starter handle until engine starts. • When engine starts, slowly move choke control to "RUN" position as engine warms up. NOTE: A warm engine requires less choking to start. • Move throttle control to desired running position. • Allow engine to warm up for a few minutes before engaging tines. NOTE: If at a high altitude (3000 feet) or in cold tem per a tures (below 32°F), the carburetor fuel mixture may need to be adjusted for best engine performance. See "TO AD JUST CARBURETOR" in t

Скачали: 0   Размер: 4 mb   Производитель: Husqvarna  
Категория: Культиваторы
@name@name@name@name@name@name@name@name

Make sure the machine is stored safely. • The switch trigger may not be locked when in the start mode. • Never attempt to move the vertical scarifier with ropes or lines of any sort. WARNING! Do not scarify the lawn when wet or slippy. Mown grass is damp and creates a slippery surface, Use stout footwear when using the machine and always ensure №at you have good footing. Ensure that the scarifier is in good condition. Check that the lawn to be scarified is free from stones, sticks and other o

Скачали: 0   Размер: 4 mb   Производитель: Husqvarna  
Категория: Культиваторы
@name@name@name@name@name@name@name@name

The thatch can soon be so dense as to prevent water, nutrients and oxygen penetrating the lawn’s root system, resistance to wear and new growth subsequently weaken. Disease and drought resistance is reduced with weeds and moss becoming dominant. Scarification not only removes harmful thatch, it also reduces the amount of moss and weeds. In addition the compacted soil surface is loosened thus enabling it to breathe and absorb water, oxygen and nutrients. Due to the thinning out achieved by scar

Категории