Войти:
Оценок - 0, средний балл: 0 ( )

Инструкция по эксплуатации Olympus, модель PEN‑F

Производитель: Olympus
Размер: 4.91 mb
Название файла:
Язык инструкции:enskcs
Перейти к скачиваниюК этому устройству также есть другие инструкции:

Фрагмент инструкции


Ochranné známky
Software v tomto fotoaparátu může obsahovat
software třetích stran. Veškerý software třetích
• Microsoft a Windows jsou registrované
stran podléhá podmínkám stanoveným majiteli
ochranné známky společnosti Microsoft
nebo poskytovateli licence na tento software
Corporation.
a s těmito podmínkami je vám software
• Macintosh je ochranná známka společnosti
poskytován.
Apple Inc.
Tyto podmínky a další případná upozornění
• Logo SDXC je ochranná známka společnosti
k softwaru třetích stran můžete nalézt v souboru
SD-3C, LLC.
PDF s upozorněními k softwaru, který se nachází
• Eye-Fi je ochranná známka
na dodaném disku CD-ROM, nebo na adrese
společnosti Eye-Fi, Inc.
http://www.olympus.co.jp/en/support/imsg/
• Funkce „Shadow Adjustment
digicamera/download/notice/notice.cfm
Technology“ obsahuje
patentované technologie od
společnosti Apical Limited.
• Micro Four Thirds, Four Thirds
a loga Micro Four Thirds a
Four Thirds jsou ochranné známky nebo
registrované ochranné známky společnosti
OLYMPUS CORPORATION v Japonsku,
Spojených státech, zemích Evropské unie
a dalších zemích.
• Wi-Fi je registrovaná ochranná známka
společnosti Wi-Fi Alliance.
• Logo Wi-Fi CERTIFIED
je certifi kační známka
společnosti Wi-Fi Alliance.
• Zmiňované normy,
9
použité v systému souborů fotoaparátu,
jsou standardy „Design Rule for Camera
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
File System/DCF“ vytvořené asociací Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association (JEITA).
• Všechny ostatní názvy společností
a produktů jsou ochranné známky
nebo registrované ochranné známky
příslušných vlastníků.
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE
AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE
PERSONAL AND NONCOMMERCIAL USE
OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN
COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (“AVC
VIDEO”) AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT
WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED
IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL
ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A
VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE
AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED
OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER
USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE
OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
CS 181


...


Напишите ваш отзыв об устройствеТекст отзыва
Ваше имя:
Введите две цифры:
capcha

Категории