Войти:
Оценок - 5, средний балл: 3.4 ( )

Инструкция по эксплуатации Vitek, модель VT-6401 BK

Производитель: Vitek
Размер: 1.21 mb
Название файла: Vitek-VT-6401_BK-Pdf-Rus.Pdf
Язык инструкции:ruuken
Перейти к скачиваниюФрагмент инструкции


Незважаючи на те, що дистанцiйний датчик захищений вiд впливу погодних умов, його необхщно встановити так, щоб на нього не попадали прямi сонячнi променi, дощ або сыг. Домашнi пристроУ (дверний дзвЫок, сигнализацiя i т.д.) можуть створювати 19 6401IM.indd 19 07.04.2008 12:35:48 01IM.indd 20 Укра'|'ньский перешкоди при прийомi базовим блоком сигналу даних вщ дистанцiйного датчика. Це e нормальним явищем i не впливаe на загальну роботу при-строУв. Передача i прийом сигналу даних вщновиться одразу пюля зникнен-ня тимчасових перешкод. Встановлення батарейок в дистанцмний датчик 1. Вiдкрутiть гвинти на кришцi батарейного вiдсiку. 2. Вибер^ь канал передачi даних за допомогою перемикача каналiв «1-2-З». 3. Встанов^ь 2 батарейки (“AAA”, 1.5 В), дотримуючись при цьому полярности 4. Закрийте кришку батарейного вщаку i закрутiть гвинти. Пщключення мережевого адаптера до базового блоку/встановлення батарейок в базовий блок 1. Використовуючи гнiздо для тдключення зовнiшнього джерела живлен-ня, тд^днайте до базового блоку мережевий адаптер, що входить до комплекту поставки (6В DC). або 2. Вщкрийте кришку батарейного вщаку. 3. Встанов^ь З батарейки (“AAA”, 1.5 В), дотримуючись при цьому полярности 4. Закрийте кришку батарейного вщаку. Примаки: Базовий блок призначений для роботи вщ зовнiшнього джерела живлення, робота вщ батарейок e резервним варiантом. Замiна батарейок При появi вщповщноУ пiктограми про розрядження батарейок слщ замiнити батарейки. Початок роботи При початковому запуску пристрою спочатку увiмкнiть базовий блок, а по^м дистанцiйний датчик. Встанов^ь канал передачi даних за допомогою перемикача каналiв «1-2-З» на дистанцмному датчику. Натиснiть кнопку CHANNEL на базовому блоку, ви почуeте звуковий сигнал. Базовий блок почне пошук сигналу вщ дистанцмного датчика. Натисыть кнопку Тх для перезапуску датчика. Коли зв’язок мiж датчиком та базовим блоком буде встановлений, на РК-дисплеУ вщобразяться показники вологостi та темпе-ратури з дистанцiйного датчика. 20 07.04.2008 12:35:48 УкраГньский Встановлення napaMeTpiB тиску при початковому запуску пристрою. 1. При подключены базового блоку в мережу символи одиниць вимiру тиску будуть блимати. За допомогою кнопок «▼ /▲» виберiть одиницi вим^ ру тиску, дюймы рт.ст., hPa/ гПа mb/мбар або mmHg /мм. рт. ст). Для пщтвердження вибраних одиниць вимiру натиснiть кнопку PRESSURE. 2. За допомогою кнопок «▼ /▲» встановiть значення висоти над рiвнем моря. Встановлення параметрiв тиску при початковому запуску пристрою необ- хiдне для бтьш точного прогнозу погоди Символьний прогноз погоди Прогноз погоди будуеться за динамкою вимiрювання атмосферного тиску. Виходячи iз зiбраних даних, метеостан^я може прогнозувати погоду на наступи 12-24 години. сонячно змшна хмарнють хмарно дощ штормове попередження Точнють показань складае близько 70%; бтьш точно передбачае бiльш сильну змЫу погоди (наприклад: вiд сонячно до дощу), чим незначне (вiд змнноУ хмарностi до хмарностi). Метеостанцiя прогнозуе можливу погоду, тому символи можуть не вщпов^ дати поточнiй погодк Прогноз «солнечно» на нiчь - означае безхмарне небо. Для бтьш точного прогнозу погоди необхщно встановити висоту над рiвнем моря. За допомогою кнопок «▼/▲» вибер^ь одиницi вимiру тиску. Для пщтвердження вибраних одиниць вимiру натиснiть кнопку PRESSURE. За допомогою кнопок «▼ /▲» встановiть значення висоти над рiвнем моря. Для пiдтвердження встановленого значення натисыть кнопку PRESSURE УВАГА! Якщо Ваша метеостанцiя весь час показуе «дождь» або «штормовое предупреждение» продовж тривалого часу i не вщображае реальн погодн1 умови, спробуйте поступово змнювати значення висоти над рiвнем моря (на 20 метрiв/60 футiв) до тих пiр, поки показання метеостанцп не ствпа-дуть з погодними умовами. 21 6401IM.indd 21 07.04.2008 12:35:48 01IM.indd 22 Укра'|'ньский Збiльшення висоти над piBHeM моря Зменшення висоти над piBHeM моря ПОКАЗАННЯ температури i вологост1 Базовий блок здатний приймати сигнал даних вiд трьох дистанцмних дат-чикiв, кожен з яких мае вщповщний канал для nередачi даних температури i вологостi. Одиницями вимiру температури можуть бути градуси Цельая або Фаренгейту. Для вибору одиниць вимiру температури використовуйте кнопку C/F. Перемикання каналiв прийому даних Натискайте кнопку CHANNEL для перемикання каналiв прийому даних вщ дистанцмних датчикiв (Ch 1, Ch 2, Ch 3), всерединi nримiщення (IN), ввiмкнення циклiчного вiдображення даних температури i вологост з рiзних каналiв (О) ТенденцГГ змiнення температури i вологост1 Тенденцп змiнення температури i вологостi вiдображаються у виглядi стр^ лок (зростае, nостiйна, падае) поряд з вщповщними даними. 1ндекс комфорту (Heat Index) Дан температури i вологостi використовуються для iндексу комфорту (heat index) Натисыть кнопку HEAT INDEX/DEW POINT один раз, на екран РК-дис-плею з’являться символи “HEAT INDEX”. Якщо iндекс комфорту високий, на РК-дисплеУ вiдображаються наступи символи: Caution Пiдвищена втома при виконаннi зви...


Напишите ваш отзыв об устройствеТекст отзыва
Ваше имя:
Введите две цифры:
capcha

Категории